Jäsenet

 

Suomen ympäristökeskus
Uudenmaan ELY-keskus

 

Jäsenten yhteyshenkilöt:

Energiateollisuus ry – Heidi Lettojärvi
Geologian tutkimuskeskus – Maarit Saresma, Mika Räisänen
Green Building Council Finland - Elina Samila
Infra ry – Juha Laurila
Kierrätysteollisuus ry – Ari Virta
Metsäteollisuus ry – Aaron Vuola
Suomen Geoteknillinen Yhdistys ry – Minna Leppänen (Tampereen yliopisto), varajäsen Eeva-Maria Hatva (Gasum)
Suomen Kiertovoima ry – Virpi Käyhkö, varajäsen Juha Lipsanen (HSY)
Suomen Vesilaitosyhdistys ry –Paula Lindell
Suomen ympäristökeskus – Jussi Reinikainen, varajäsen Jani Salminen
Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL – Juha Forsman (Ramboll)
Uudenmaan ELY-keskus – Mikko Tuomikoski, varajäsen Elina Kerko
Viherympäristöliitto ry – Taavi Forssell
VTT – Margareta Wahlström, varajäsen Malin zu Castell-Rüdenhausen
Väylävirasto – Henna Teerihalme
Ympäristöministeriö – Kati Suomalainen

Yhteystiedot

Margareta Wahlström
Teknologian tutkimuskeskus VTT
PL 1000, 02044 VTT

margareta.wahlstrom@vtt.fi