Ygoforumin työvaliokunta

Ygoforumin työvaliokunta valmistelee puheenjohtajan johdolla Ygoforumin esittämiä asioita ja vaihtaa ajatuksia ajankohtaisista asioista. Työvaliokunta kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa.

 

Työvaliokunnan jäsenet:

 • Laura Valokoski, puheenjohtaja, Väylävirasto
 • Margareta Wahlström, sihteeri, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
 • Heidi Lettojärvi, Energiateollisuus ry
 • Maarit Saresma, Geologian tutkimuskeskus (GTK)
 • Juha Laurila, INFRA ry
 • Aaron Vuola, Metsäteollisuus ry
 • Minna Leppänen, SGY Suomen Geoteknillinen Yhdistys ry, (Tampereen yliopisto)
 • Timo Hämäläinen, Suomen Kiertovoima ry KIVO
 • Paula Lindell, Suomen Vesilaitosyhdistys ry
 • Jussi Reinikainen, Suomen ympäristökeskus SYKE
 • Juha Forsman, Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL, (Ramboll Finland Oy)
 • Taavi Forssell, Viherympäristöliitto ry
 • Jouni Nissinen, Ympäristöministeriö
 • Pirjo Jantunen, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry
YGOFORUM

Yhteystiedot

Margareta Wahlström
Teknologian tutkimuskeskus VTT
PL 1000, 02044 VTT

margareta.wahlstrom@vtt.fi