Ygoforumin rahoittamat diplomityöt ja gradut

Ygoforum tukee jäteperäisten materiaalien kestävää käyttöä tai suojausrakenteita infrarakentamisessa käsitteleviä opinnäytetöitä resurssiensa puitteissa.

Viime vuosina valmistuneita opinnäytetöitä ovat seuraavat:

Sirpa Väisäsen diplomityö ""Viestintä ja vuorovaikutus infrarakentamisen kiertotaloudessa : "Ei uusiomateriaaleja takapihoillemme" vuonna 2020

Tuuli Teittisen diplomityö "Uusiomaarakentamisen ympäristövaikutusindikaattorit ja päästölaskenta tie- ja katurakentamisessa" 11.3.2019.

Matias Naparin diplomityö "Pääkaupunkiseudun energiantuotannon tuhkien korroosiovaikutus" 21.3.2016.

Maiju Koivuniemen diplomityö "Ylijäämämaiden hyötykäyttö ja loppusijoitus suurimmissa kaupungeissa" 15.5.2013

YGOFORUM

Yhteystiedot

Margareta Wahlström
Teknologian tutkimuskeskus VTT
PL 1000, 02044 VTT

margareta.wahlstrom@vtt.fi