2.11.2015 Ygoforum-workshop

2.11.2015 pidetyn Workshopin: Jätteiden ja maa-ainesten hyödyntäminen rakennusmateriaaleina luentomateriaalit:

Lupakäsittelyn sujuvoittaminen, Ari Seppänen, Ympäristöministeriö

Hyvä materiaalin hyötykäytön ympäristölupahakemus ja -päätös -prosessin osapuolten näkökulmia:

– Jätteen tuottaja, Maija Heikkinen, Metsäteollisuus ry
– Konsultti, Kimmo Järvinen, Ramboll Finland Oy
– Rakentaja, Mikko Suominen, Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto
– Luparatkaisija, Harri Majander, Etelä-Suomen AVI
– Valvoja, Mikko Kantokari, Uudenmaan ELY-keskus

MARA-asetuksen uudistus, Else Peuranen, Ympäristöministeriö
Rakentamisen maa-ainesjätteiden hyödyntäminen (asetus ja opas), Jussi Reinikainen, Suomen ympäristökeskus
Tuhkasta uutta liiketoimintaa – näköaloja, Jan Österbacka, Ekokem Oyj (ei materiaalia jaossa)
Tuhkan hyödyntäminen geopolymeereissä, Mirja Illikainen, Oulun yliopisto
Tuhkarae: uusi kevytkiviaines infrarakentamiseen, Mikko Räisänen, FA Forest
Lentotuhkapohjaiset Ecofax-tuotteet betonin valmistajille, Aino Heikkinen, Fatec Oy
Jätteenpolton pohjakuonan hyödyntäminen Suomessa, Annika Sormunen, Suomen Erityisjäte Oy
Jätteenpolton kuonien jalostaminen, Renja Rautiainen, HSY

Yhteystiedot

Margareta Wahlström
Teknologian tutkimuskeskus VTT
PL 1000, 02044 VTT

margareta.wahlstrom@vtt.fi